Harmonogram zajęć

KOMUNIKAT
w okresie ferii zimowych  (14- 27 stycznia) odbywać się będą tylko zajęcia z wcześniejszym potwierdzeniem obecności !
Prosimy o indywidualne ustalenia z terapeutami prowadzącymi .

Oferujemy:

zajęcia indywidualne   

(Program: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny  SDN )
-logopedyczne
-pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
-konsultacje psychologiczne
-rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
 
(Program:„Ogród Sześciu Zmysłów”  )
– arteterapia
– logorytmika
– gospodarstwo domowe
– taniec
– zajęcia teatralne
– animaloterapia
 
oraz zajęcia połączone z nauką j. ang. (program własny SDN)

ZAJĘCIA OBU PROGRAMÓW FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW PFRON


Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 
ARTETERAPIA  
poniedziałki godz. 16.00 
prow. Iwona Król-Mazur
 
ZAJĘCIA TEATRALNE 
poniedziałki godz. 17.00   
prow. Iwona Król-Mazur i Beata Roman-Pietras
 
ZABAWY Z JĘZ. ANGIELSKIM 
wtorki godz. 16.00 i 17.00
prow. Monika Romańczuk
           Bernadeta Długosz
 
LOGORYTMIKA  
środy godz.  16.00 i 17.00
prow. Jolanta Trzos-Frankowska
 
ZAJĘCIA TANECZNE 
czwartki, godz. 16.30
prow. Jan Maciejczyk
            Justyna Fotyga
 
GOSPODARSTWO DOMOWE  
piątki, godz.  16.00 i 17.00

prow. Iwona Król-Mazur, Monika Romańczuk
 
ANIMALOTERAPIA (alpakoterapia)
terminy uzgadniane (wyjazdy) Terminarz w recepcji
prow. Beata Rosińska
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności
(kserokopię orzeczenia należy  dostarczyć przed pierwszymi zajęciami)
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka – Renata Biernacik)
zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( „Ogród Sześciu Zmysłów” – Anna-M. Słupczyńska)
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !