Harmonogram zajęć

KOMUNIKAT
W związku z aktualizacją harmonogramu zajęć Ośrodka SDN od 11-go września b.r. , osoby zainteresowane kontynuacją lub rozpoczęciem  zajęć prosimy o pilny kontakt z terapeutami prowadzącymi lub Koordynatorem zajęć indywidualnych (Renata Biernacik tel. 694 742 977) w celu potwierdzenia starych lub ustalenia nowych terminów.

Terminy zajęć grupowych pozostają bez zmian ( jak podane poniżej). Zapisy na zajęcia grupowe przyjmujemy w recepcji Ośrodka od dnia 11-go września b.r.

UWAGA!
Na pierwsze zajęcia konieczne jest przyniesienie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności !

(dotyczy dzieci nowo przyjmowanych oraz tych, którym w czasie nieobecności wakacyjnej wygasła ważność dotychczasowego orzeczenia)

Oferujemy:

zajęcia indywidualne    Finansowane w oparciu o umowę z PFRON
(Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny przy SDN os. Zgody 4 B)
-logopedyczne
-pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
-konsultacje psychologiczne
-rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
  Finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego 
(„Ogród Sześciu Zmysłów” przy SDN os. Zgody 4B )
– arteterapia
– logorytmika
– gospodarstwo domowe
– taniec
– zajęcia teatralne
– zabawy połączone z nauką j. angielskiego
– zajęcia teatralne

Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 
ARTETERAPIA   
poniedziałki godz. 16.00
prow. Iwona Król-Mazur
 
ZAJĘCIA TEATRALNE
poniedziałki godz. 17.00   
prow. Iwona Król-Mazur i Beata Roman-Pietras
 
ZABAWY Z JĘZ. ANGIELSKIM  
wtorki godz. 16.00 i 17.00
prow. Monika Romańczuk
 
LOGORYTMIKA  
środy godz. 15.00, 16.00 i 17.00
prow. Jolanta Trzos-Frankowska
Liliana Horodecka
Bernadeta Długosz
 
ZAJĘCIA TANECZNE 
czwartki, godz. 17.00
prow. Jan Maciejczyk
 
GOSPODARSTWO DOMOWE
piątki, godz. 15.00 , 16.00 i 17.00

prow. Iwona Król-Mazur
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka – Renata Nowak-Biernacik)
zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( „Ogród Sześciu Zmysłów” – Anna-M. Słupczyńska)
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !