Idea i historia

  Stowarzyszenie  "DOM NADZIEI" powstało z inicjatywy rodziców i  - podobnie jak wiele innych tego typu zrzeszeń -  wiązało się z nową  dla wielu rodzin sytuacją życiową jakim były narodziny niepełnosprawnego dziecka i towarzyszące temu  poczucie  bezradności  i zawiedzionych nadziei.

  Powstanie Stowarzyszenia   było jednak   także   dowodem niepoddawania się zaistniałej sytuacji.

  Grupa inicjatywna  SDN zawiązała się wśród uczestników  obozu terapeutycznego organizowanego w Rabce latem 2000 r. przez krakowski Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej .

  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w czerwcu 2001 r.

  Pierwszym Prezesem  został    TADEUSZ SZKLARCZYK (zm. 2007 r.), a  Wiceprezesem RENATA JACHER (ob. NOWAK)  - pełniąca tę funkcję do dzisiaj.

  Pierwsza siedziba SDN mieściła się w gościnnych progach Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej na ul. Półkole w Krakowie, a od 2003 r. do 2008  r. w pomieszczeniach  Samorządowego  Przedszkola nr 100   w Nowej Hucie na os. Uroczym 15.

  Głównym celem Stowarzyszenia - ujętym w zapisie Statutu - jest  objęcie kompleksową opieką (od urodzenia po godne życie dorosłe) dzieci specjalnej troski i ich rodzin, wspieranie się  w trudnych chwilach, wzajemna pomoc , ale także  wspólne przeżywanie radosnego bycia razem.

  Służą temu spotkania , wspólnie świętowanie, organizacja dziecięcych zabaw, imprezy integracyjne, wyjazdy , spotkania ze specjalistami, organizowanie konsultacji i działalność Ośrodka SDN

  W ciągu blisko 10 lat funkcjonowania SDN  odbyło się niezwykle dużo tego typu imprez.
  Te pierwsze,  szczególnie zapamiętane, to m.in:

  - obóz terapeutyczny w Rabce w 2001 r.

  -"Dwa dni tylko dla siebie" - wyjazd dla mam do Siedlca k/Krzeszowic w 2001 r.

  - coroczne  pikniki w Klubie Turystyki Konnej "Tabun" w Krakowie

  - bale przebierańców ,  przedstawienia teatralne i wspólne świętowanie "Dnia Dziecka"

  - wystawa fotografii  "Ja i moja Rodzina" - Park Jordana, Kraków 2001 (wspólnie z OWPP)

  - integracyjna impreza z pokazem sztucznych ogni  w "Alstarze" na ul. Zawiłej w Krakowie 2002 r.

  i te ostatnie:

  - wakacje w Białce Tatrzańskiej "U Dziubasów" w 2009 r.

  - koncert charytatywny Formacji NEW TANGO BRIDGE w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA -  grudzień 2009

  - inauguracja działalności Ośrodka w nowej siedzibie na os. Zgody - kwiecień 2010 r.

  - koncert z udziałem młodzieży niepełnosprawnej i gwiazd Opery i Operetki  "Serce za serce" w Nowej Hucie  w czerwcu 2010 r.

  - zajęcia Wakacyjnej Świetlicy Integracyjnej 2010 i 2011 (finansowane przez Wojewodę Małopolskiego)

  - obchody 10-lecia istnienia i działalności SDN

   

  Najważniejszą formą działalności SDN jest prowadzenie powołanego do życia w 2004 r. Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego, którego naczelną ideą jest niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom  z problemem niepełnosprawności - niezależnie od członkostwa  rodziny w  Stowarzyszeniu. Stąd - mimo, iż SDN zrzesza niespełna 30 rodzin - opieką terapeutyczną objęło do  dziś ponad 200 (zarejestrowanych) młodych pacjentów , oferując im możliwość uczestnictwa w indywidualnej terapii prowadzonej przez  specjalistów (patrz: zakładka "Ośrodek")

  Stowarzyszenie finansuje swoją działalność poprzez składki członkowskie  oraz - przede wszystkim - pozyskując życzliwość licznych sponsorów, wśród których wymienić należy  m.in. członkinie LIONS CLUB Kraków Bona Sforza, Fundację Stichting Hulp Aan De Allerarmsten In Polen z Holandii  oraz szerokie grono darczyńców indywidualnych (zakładka: "sponsorzy"). Ośrodek SDN finansowany jest w części dzięki umowie podpisanej z PFRON-em.
  Od 2010 r. Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego - i dodatkowo pozyskuje środki na działalność z 1% odpisu podatkowego.

  SDN powołało Kapitułę przyznającą honorowe tytuły" Przyjaciela Domu Nadziei " dla osób i instytucji szczególnie wspierających jego  działalność.

  Stowarzyszenie prowadzi własną działalność informacyjno-wydawniczą poprzez druk ulotek, kartek świątecznych, wydawanie(w latach 2001-2003) wewnętrznego biuletynu informacyjnego "NADZIEJA", kontakt z mediami (artykuły prasowe o działalności, interwencyjne programy telewizyjne), okolicznościowe prezentacje multimedialne propagujące i dokumentujące działalność SDN. W 2003 roku podjęto również próbę stworzenia czasopisma  o zasięgu regionalnym, poświęconego osobom niepełnosprawnym i ich problemom p.n. "Sprawni Niepełnosprawni".  Projekt jednak  nie doczekał się realizacji  ze względów finansowych, mimo przygotowanego do  druku pierwszego numeru.

  B.członek SDN - MAŁGORZATA PANKIEWICZ jest autorką książki "Nieustająca Baśń o Krainie Nadziei" , której  treść osnuta jest na  faktach z życia   "domonadziejowych" dzieci. (Wydawnictwo Pijarów - Kraków 2003)

  W 2008 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Stowarzyszenie otrzymało w   użytkowanie  wolnostojący budynek na os. Zgody 4 B - który od tej pory stanowi jego siedzibę.

  Od 2005 r. funkcję Prezesa SDN pełni EWA KOŁODZIEJCZYK

   

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza historia i nasza działalność
  - znajdujesz się w podobnej sytuacji życiowej 
  - szukasz wsparcia 
  - masz pomysły, które możemy zrealizować wspólnie
  - chcesz  włączyć się w naszą pracę na rzecz osób niepełnosprawnych

  ZAPRASZAMY !

  Aby uzyskać status członka Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i ankietę członkowską ("pliki do pobrania")  
  i przesłać ją na  adres Stowarzyszenia.

  Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Statutu Stowarzyszenia ("statut")

  Prawa i obowiązki członka SDN określa Rozdział III Statutu

  Decyzję o przyjęciu w poczet członów Stowarzyszenia podejmie Zarząd. . Decyzja ta  zostanie przesłana pocztą