Oferta dla szkół

  PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

  „Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…”

   

  „Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…” – to cykl 7 spotkań przybliżający dzieciom temat niepełnosprawności oraz uświadamiający posiadanie i funkcjonowanie zdrowych, sprawnych zmysłów.

  Celem spotkań jest kształtowanie u dzieci otwartej i tolerancyjnej postawy
  wobec osób z różną niepełnosprawnością
  . 

   Zajęcia kształtują aktywność, inicjatywę dzieci wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych oraz kształtują postawę empatyczną, altruistyczną. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość doświadczać trudności wynikających z dysfunkcji sensorycznych, motorycznych.

         Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, zabaw ograniczających możliwości ruchowe i zmysłowe, uświadamiają nie tylko trudności wynikające z tych ograniczeń lecz budzą świadomość własnej sprawności, zdrowia, posiadanych możliwości wielozmysłowego odbioru rzeczywistości. Spotkania są też formą edukacji prozdrowotnej.

   

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ

   

  1.    „WIDZĘ - DOSTRZEGAM”

  Zajęcia aktywizujące zmysł wzroku i przybliżające trudności osób z niedowidzeniem i niewidzeniem.

   

  2.    „SŁYSZĘ - SŁUCHAM”

  Zajęcia aktywizujące zmysł słuchu, przybliżające trudności osób niedosłyszących, niesłyszących.

   

  3.    „MÓWIĘ    POROZUMIEWAM SIĘ ”

  Mowa ciała, znaki, gesty, słowa. Niewerbalne metody porozumiewania się. Zajęcia z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i przybliżające trudności osób niemówiących.

   

  4.    „DOTYKAM – CZUJĘ”

  Zajęcia aktywizujące zmysł dotyku, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

   

  5.    „STOJĘ  -  RÓWNOWAŻĘ”

  Zajęcia aktywizujące zmysł równowagi, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

   

  6.    „PORUSZAM SIĘ  - WSPIERAM”

  Zajęcia z wykorzystaniem pomocy do rehabilitacji ruchowej i przybliżające trudności osób z niepełnosprawnością ruchową.

   

  7.    „POMAGAM - ROZUMIEM”

  Zajęcia podsumowujące różne rodzaje niepełnosprawności i dysfunkcji. Zasady dobrego wychowania w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

   

  Dzięki programowi „Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…, tolerancja, akceptacja dla osób i sytuacji trudniejszych, kształtowana jest już w okresie  wczesnoszkolnym. Integracja w tym wieku przynosi najbardziej pozytywne rezultaty i daje możliwość modelowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności już od dzieciństwa.

  Program skierowany jest do dzieci w wieku 6 do 12 lat.   

   Wszystkich zainteresowanych  prosimy o kontakt telefoniczny
  w celu ustalenia terminu i omówienia szczegółów dotyczących realizacji

  Koordynator programu tel. 513 049 442