Ośrodek

  KOMUNIKAT:

  W okresie wakacji  (lipiec, sierpień) hamonogram zajęć może ulec zmianie.
  Prosimy o indywidualne ustalanie terminów zajęć z terapeutami prowadzącymi !

  Oferujemy:

  zajęcia indywidualne    Finansowane w oparciu o umowę z PFRON
  (Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny przy SDN os. Zgody 4 B)
  -logopedyczne
  -pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
  -konsultacje psychologiczne
  -rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)  zajęcia grupowe
   
  Finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego
  ("Ogród Sześciu Zmysłów" przy SDN os. Zgody 4B )

  - logorytmika
  - taniec
  - gospodarstwo domowe
  - zajęcia teatralne
  - dogoterapia
  - arteterapia
  - zabawy ruchowe  połączone z nauką j. angielskiego

  Odrabianie nieobecności na zajęciach -   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą.


  HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH

  ARTETERAPIA  
  poniedziałki godz. 15.00 i 16.00  26 czerwca - odwołane
  prow. Iwona Król-Mazur

  ZAJĘCIA TEATRALNE  UWAGA: zamiast w pon. 26-go , zajęcia odbędą się we wtorek 27-go czerwca !
  (prezentacja spektaklu "Zwierzyniec" (wg tekstów J. Brzechwy"))
  poniedziałki godz. 17.00  
  prow. Iwona Król-Mazur i Beata Roman-Pietras

  ZABAWY RUCHOWE Z JĘZ. ANGIELSKIM 
  wtorki godz. 16.00 i 17.00 ( Uwaga: grupa o 17.00  w dniu 27.czerwca - zajęcia wspólne z grupą teatralną!)
  prow. Monika Romańczuk i Bernadeta Długosz

  LOGORYTMIKA 

  środy godz. 15.00, 16.00 i 17.00
  prow. Jolanta Trzos-Frankowska
  Liliana Horodecka
  Bernadeta Długosz

  DOGOTERAPIA 
  ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!
  czwartki, godz. 15.00 i 16.00 


  ZAJĘCIA TANECZNE
  czwartki, godz. 17.00 
  prow. Monika Nycz i Marek Nycz

  GOSPODARSTWO DOMOWE   23-go czerwca odwołane
  piątki, godz. 15.00 , 16.00 i 17.00
  prow. Iwona Król-Mazur


  INFORMUJEMY - PRZYPOMINAMY !!!!
  Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
  Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO orzeczenia o niepełnosprawności

  ZGŁOSZENIA I ZAPISY
  zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka - Renata Nowak-Biernacik)
  zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( "Ogród Sześciu Zmysłów" - Anna-M. Słupczyńska)
  - prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !
   

  Informacja i zapisy tel. 694 742 977